NötöKORT HISTORIK OM NÖTÖ


Genom sitt centrala läge har ön varit viktig för områdets kommunikationer och kommers. Man har daterat Nötös bosättning till början av 1000-talet, och antagit att vikingarna hade sina vägar förbi och eventuellt även bosatte sig på ön. Nötö har varit områdets största by, med trettiofem hushåll och upp till tvåhundra boende före världskrigen. Redan år 1540 skall det ha funnits tretton hemman på Nötö. Under 1800- och 1900- talet var gårdarna, eller ”hemmanen”, belägna kring den stora byviken.


Förutom jordbruket var fisket den huvudsakliga näringen. Även jakten var viktig, och gårdarnas båtlag hade jaktlägen för fågel och säljakt ute på de yttre skären. Sjöfarten var en viktig del av livet på Nötö i forna dagar. Före första världskriget hade man ångbåtsförbindelse genom s/s Nagu, och senare hade s/s Östern Nötö som ändpunkt för sin rutt. Sedan gamla tider hade ön dessutom en betydelsefull rederi- och skeppsbyggarverksamhet. Fisksumparna och –uppköparna var en del av fiskenäringen på ön.

History
Sjögrannas strand och kvarn 1953

History
Vy över Nötögårdarnas gemensamma brygga
på 1940-talet

History
Nötö byviken och skötbåtar 1953